Vetetanenklasse

Sylvianne‘s Quarterback V1 VVDH VCAC VetLandessieger

Championklasse

Sylvianne‘s White Lion V1 VDH

offene Klasse

Sylvianne‘s Venice V2 RVDH

Sylvianne‘s Wind in the Willows V4